mealfiction-logo

สตอรี่ผลผลิต

มีเรื่องราวของผลผลิตมากมายที่ถูกส่งผ่านจากไร้ไปด้วยผู้บริโภคผ่านมีลฟิคชัน

ข้าวขวัญน้ำอ้อม  เกษตรอินทรีย์เพื่อการพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์

ข้าวขวัญน้ำอ้อม เกษตรอินทรีย์เพื่อการพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์

ฝรั่งกิมจูอินทรีย์วิถีไทย wild rabbit

ฝรั่งกิมจูอินทรีย์วิถีไทย wild rabbit

มันหวานญี่ปุ่น beni haruka wild rabbit

มันหวานญี่ปุ่น beni haruka wild rabbit

มะนาวอินทรีย์วิถีไทย บ้านรักษ์ดิน

มะนาวอินทรีย์วิถีไทย บ้านรักษ์ดิน

ลำใยอินทรีย์วิถีไทย wild rabbit

ลำใยอินทรีย์วิถีไทย wild rabbit

ทุเรียนหมอนทองอินทรีย์วิถีไทย wild rabbit

ทุเรียนหมอนทองอินทรีย์วิถีไทย wild rabbit

มะม่วงอกร่องสีทองอินทรีย์วิถีไทย wild rabbit

มะม่วงอกร่องสีทองอินทรีย์วิถีไทย wild rabbit

เลม่อนอินทรีย์วิถีไทย wild rabbit

เลม่อนอินทรีย์วิถีไทย wild rabbit

ฟักข้าวอินทรีย์วิถีไทย บ้านรักษ์ดิน

ฟักข้าวอินทรีย์วิถีไทย บ้านรักษ์ดิน

ไข่ไก่ขบถ ไข่ไก่อินทรีย์วิถีไทยบ้านรักษ์ดิน

ไข่ไก่ขบถ ไข่ไก่อินทรีย์วิถีไทยบ้านรักษ์ดิน

ข้าวหอมเชียงราย กลุ่ม ชาวนาธรรมชาติจังหวัดเชียงราย

ข้าวหอมเชียงราย กลุ่ม ชาวนาธรรมชาติจังหวัดเชียงราย

เมล่อนปลอดสารพิษ

เมล่อนปลอดสารพิษ

เมล่อนอุดมทรัพย์

เมล่อนอุดมทรัพย์

อุดมทรัพย์ เมล่อนสายพันธุ์ไทย (เนื้อส้ม)

อุดมทรัพย์ เมล่อนสายพันธุ์ไทย (เนื้อส้ม)

สตรอเบอรี่อินทรีย์

สตรอเบอรี่อินทรีย์

ข้าวสรรพสิ่งอินทรีย์ เชียงราย

ข้าวสรรพสิ่งอินทรีย์ เชียงราย

นาราฟาร์ม ฟาร์มมะเดื่อฝรั่งปลอดสารพิษ

นาราฟาร์ม ฟาร์มมะเดื่อฝรั่งปลอดสารพิษ

ข้าวต้นทิพย์

ข้าวต้นทิพย์

เทียนสมุนไพรไล่ยุง (mosquito & insects repellent candle)

เทียนสมุนไพรไล่ยุง (mosquito & insects repellent candle)

โรงคั่วกาแฟ สโลว์ คอฟฟี่ (slow coffee roastery)

โรงคั่วกาแฟ สโลว์ คอฟฟี่ (slow coffee roastery)

เอเจ@นาโนไฮโดรฟาร์ม

เอเจ@นาโนไฮโดรฟาร์ม

ข้าวหอมนิลจักรพรรดิ

ข้าวหอมนิลจักรพรรดิ

ข้าว แทนรักษ์

ข้าว แทนรักษ์

น้ำมันงาสปาไพลกัญญาภัทร ผลิตภัณฑ์แม่ฮ่องสอน

น้ำมันงาสปาไพลกัญญาภัทร ผลิตภัณฑ์แม่ฮ่องสอน

ถุงดับกลิ่นอับชื้นในตู้หรือลิ้นชัก (betel leaves bag)

ถุงดับกลิ่นอับชื้นในตู้หรือลิ้นชัก (betel leaves bag)

akha noi coffee

akha noi coffee

ข้าวเพื่อคุณ โดย ปานตะวัน จ.เชียงราย

ข้าวเพื่อคุณ โดย ปานตะวัน จ.เชียงราย

mealfiction-logo มีลฟิคชัน