mealfiction-logo

โรงคั่วกาแฟ สโลว์ คอฟฟี่ (slow coffee roastery)

จุุดเริ่มต้น


ด้วยแรงบันดาลใจจากพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่าของปวงชนชาวไทยที่ทรงมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างอาชีพให้แก่ชาวเขาบริเวณพื้นที่ดอยตุง อีกทั้งยังเป็นการพลิกฟื้นผืนป่าเสื่อมโทรม คุณดำรงศักดิ์ รอดบ้านสวน บัณฑิตหนุ่มจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในฐานะของผู้เชี่ยวชาญด้านกาแฟจากบริษัทจำหน่ายกาแฟชั้นนำของประเทศ ที่สนับสนุนงานโครงการในพระราชดำริ ได้มีโอกาสได้เข้าร่วมบุกเบิกในการทำแปลงทดลองวิจัยกาแฟหากาแฟพันธุ์ดีที่เหมาะสมสำหรับปลูกในบริเวณพื้นที่ทรงงาน"โครงการพัฒนาดอยตุง"

จากจุดนี้เองทำให้ คุณดำรงศักดิ์ รอดบ้านสวน ได้มีโอกาสถวายงานเรื่องกาแฟให้แก่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เมื่อครั้งพระองค์ทรงงาน ณ โครงการพัฒนาดอยตุง ในขณะเดียวกันทางโครงการพัฒนาดอยตุงได้เปิดโอกาสให้ชาวเขาจากหมู่บ้านผาฮี้เข้าทำงานในแปลงทดลองวิจัยตั้งแต่ปี พ.ศ.2531 ทำให้ได้ประสบการณ์และเรียนรู้การปลูกกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ นับเป็นจุดเริ่มต้นของชาวเขาจากหมู่บ้านผาฮี้ที่เริ่มนำกล้ากาแฟมาปลูกทดแทนการปลูกฝิ่นในพื้นที่หมู่บ้านผาฮี้ ประกอบกับลักษณะทางกายภาพที่มีระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,200- 1,400 เมตร และความอุดมสมบูรณ์ของเนื้อดิน ทำให้ดอยผาฮี้มีความเหมาะสมในการปลูกกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าสามารถสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวผาฮี้อย่างยั่งยืน

การต่อยอด


ด้วยเป้าหมายการยกระดับมาตรฐานการผลิตกาแฟ เพื่อให้ได้เมล็ดกาแฟที่เป็นเลิศ มีเอกลักษณ์ และคุณภาพชั้นยอดระดับพรีเมี่ยม(Premium) คุณดำรงศักดิ์ รอดบ้านสวน จึงทุ่มเทพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และให้ความสำคัญทุกรายละเอียดขั้นตอนของการผลิต ให้เข้มงวดยิ่งขึ้น เริ่มตั้งแต่ การคัดเฉพาะต้นกล้าที่สมบูรณ์แข็งแรง จนถึงการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปโดยเน้นเรื่องความสะอาดทุกขั้นตอนจึงทำให้เมล็ดกาแฟที่ได้มีคุณภาพดี กลิ่นหอมโดดเด่น รสชาติกลมกล่อม เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของSLOW COFFEE