mealfiction-logo +earthsafe-logo
mealfiction-logo
เกษตรกรเจ้าของเรื่องราวและผลผลิตนี้ถูกตรวจสอบคุณค่าและคุณภาพ ภายใต้มาตรฐาน EarthSafe อินทรีย์วิถีไทย ซึ่งการันตีว่า ผลผลิตที่คุณได้รับปลอดภัย ไร้สารเคมี 100% และเกษตรกรเป็นผู้ดำเนินชีวิตในวิถีแบบพอเพียง รู้จักมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย

เทียนสมุนไพรไล่ยุง (mosquito & insects repellent candle)

การริเริ่มผลิตสินค้าเทียนสมุนไพรไล่ยุง เกิดขึ้นเมื่อได้อ่านบทวิจัยของสถาบันวิจัยในประเทศอินเดียที่ทำการศึกษาประโยชน์ของน้ำมันหอมระเหยใบพลู ซึ่งให้ผลป้องกันยุงกัดได้ดีกว่าตะไคร้หอมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในขณะนี้ และต้องการให้เป็นทางเลือกสำหรับผู้บริโภคในกลุ่มเด็กเล็กและสัตว์เลี้ยงที่ไม่เสี่ยงต่อการสัมผัสสมุนไพรแบบทาลงบนผิวหนังโดยตรง

สวนสมุนไพรของ Madame Esther จึงมีการปลูกใบพลูไว้ใช้สกัดน้ำมันหอมระเหยตั้งแต่ปี 2553 ในลักษณะท้องร่อง มีสแลนด์กันแดดพลางไม่ให้แดดแรงทำให้ปลายใบไหม้ได้

เมื่อเก็บเกี่ยวใบพลูมาได้แล้ว เราก็จะนำมาเข้าเครื่องสกัดน้ำมันหอมระเหย (water and steam distillation) ซึ่งใบพลูเป็นพืชที่สกัดน้ำมันหอมระเหยได้น้อยมาก เนื่องจากไม่ใช่พืชอวบน้ำหรืออวบน้ำมัน ทำให้การเตรียมการเปิดเครื่องสกัดต้องเป็นไปด้วยความรัดกุมเพื่อให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด

ในส่วนของกระบวนการผลิตเทียนสมุนไพรจากใบพลูไว้ไล่ยุงนั้น เพื่อต้องการให้สามารถใช้กับเด็กเล็กและสัตว์เลี้ยงอย่างปลอดภัย เพราะฉะนั้นการใช้ไขพาราฟินจึงไม่ใช่คำตอบ เราจึงนำไขถั่วเหลือง (Soy Wax) มาใช้เป็นวัตถุดิบปลอดภัยที่ผลิตมาจากพืชและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่มีสารก่อมะเร็งในขณะจุด

ป้องกันไข้เลือดออกให้กับลูกหลานด้วยสินค้าของเรา เทียนสมุนไพรจากไขถั่วเหลือง ผสมน้ำมันหอมระเหยใบพลู ปริมาณ 2 oz.

ราคาขวดละ 230 บาท