mealfiction-logo

ข้าวสรรพสิ่งอินทรีย์ เชียงราย

ข้าวอินทรีย์สรรพสิ่งเชียงราย  ชาวนาต๋อย ผลิตโดยนายณรงค์ ก๋าละปุ๊ก ชาวนา คนกล้าคืนถิ่นรุ่น 1 ผลิตโดยใช้ปุ๋ยและวิธีการตามแบบฉบับชาวนา 1ไร่ หนึ่งแสน ได้วิชาการทำนา จากท่าน  อ.เสถียร และอ.อดิศร  ปลูกข้าวโดยใช้ต้นข้าวเพียง 1ต้น หนึ่งเมล็ดต่อต้นข้าวหนึ่งกอ ดูแลแบบปราณีตทุกขั้นตอนการผลิต

ใส่ใจกับทุกขั้นตอนการผลิต


การเตรียมดินหมักก่อนทำการเพาะเมล็ด