mealfiction-logo

ฮานาดะ ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง

       สตรอเบอรี่ มีสารต้านอนุมูลอิสระ วิตามินซี วิตามินเอ โฟเลตและแอนโธไซยานิน

ช่วยป้องกันการเกิดมะเร็ง

       สตรอเบอรี่อบแห้ง รสชาติหวานอบเปรี้ยวมีกลิ่นหอมของสตรอเบอรี่ธรรมชาตินอกจากใช้เป็นอาหารว่างแล้ว ยังใช้เป็นส่วนผสมในซีเรียลอาหารเช้า ใช้ในการทำขนม 

ทำเบเกอรี่ เป็นส่วนประกอบในการตกแต่งอาหารและเครื่องดื่ม

        สตรอเบอรี่อบแห้งจากไร่เกษตรอินทรีย์ ฮานาดะแปรรูปมาจากสตรอเบอรี่พันธุ์หวานพันธุ์พระราชทาน 80 ที่เราปลูกเองตามธรรมชาติไม่ใช้สารเคมีหรือฮอร์โมนเร่ง

ใดๆ จึงมีขนาดเล็กแต่ทานสะดวกและมีรสชาติอร่อย

           สตรอเบอรี่อบแห้งจากไร่เกษตรอินทรีย์ฮานาดะ รสชาติหวานน้อยเราใช้น้ำตาล

จากสารสกัดหญ้าหวานอินทรีย์ที่ปลูกเองในไร่ เป็นส่วนประกอบของความหวานแทนน้ำตาลในการหมัก ซึ่งเป็นความหวานที่ไม่ให้พลังงานผู้ที่เป็นเบาหวานสามารถรับประทาน

ได้อย่างสบายใจ เหมาะกับผู้ที่ควบคุมน้ำหนักและรักสุขภาพ

         บรรจุกล่องสีเหลี่ยมถนัดมือ ขนาดบรรจุ 150 กรัม ราคากล่องละ 160 บาท

                                สามารถติดต่อสั่งซื้อได้หลายช่องทางดังนี้

Line ID : hana_mai_hanada

IG  : hanada_organicfarm

FB : Hanada Village

WB : www.hanadavillage.com

TEL : 081-9870302 , 091-8714979 


            บริการส่งทั่วประเทศ ค่าขนส่งคิดตามจริง สามารถเลือกได้ดังนี้

 - ส่งไปรษณีย์

 - ส่ง บ.ขนส่งเอกชน

 - ส่งทางรถไฟ

 - ส่งทางรถ บ.ข.ส.

          สตรอเบอรี่ เป็นผลไม้ที่มีถิ่นฐานดั่งเดิม ปลูกในอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

ซึ่งเกษตรกรมีการปลูกเป็นจำนวนมากในทุกตำบล ทุกหมู่บ้าน เพื่อส่งให้กับตลาด โรงงาน

และนายทุน ใช้สารเคมีในการเพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิต และใช้สารเคมีกำจัดโรค รวมทั้งแมลงศัตรูพืช ทำให้เกิดผลกระทบกับสุขภาพของทุกคนในไร่

            ฮานาดะ เริ่มต้นทำฟาร์มเกษตรอินทรีย์ ตั้งแต่ปี 2556 จากพื้นที่รกร้างโดย

ปลูกสตรอเบอรี่ ผักสลัด หญ้าหวานและกล้วยอินทรีย์ในฟาร์มพื้นที่เล็กๆ ไม่ใช้สารเคมีทุกชนิด 

           เริ่มปรับปรุงดินโดยใช้ปุ๋ยพืชสดจากต้นถั่วและต้นปอเทืองไถกลบ

            ทำปุ๋ยหมักใช้เองในการบำรุงดินตลอดปี จากเศษวัสดุใบไม้ ต้นหญ้า ต้นพืช

เศษอาหารและวัชพืชในไร่และฟางข้าวอินทรีย์    รวมทั้งใช้มูลสัตว์จากโคกระบือของ

คนงานปกญอ

             ทำน้ำหมักชีวภาพเองจากเศษพืชผักผลไม้ สมุนไพรต่างๆ ใช้ทั้งบำรุงผล

และไล่แมลง

             ผลผลิตสตรอเบอรี่สดอินทรีย์เราใช้บริโภคกันในครัวเรือนสำหรับทุกๆคน

ในไร่ เมื่อมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทุกปีจึงนำออกจำหน่ายในปีที่ 2 และนำมาทำ

การแปรรูปเก็บไว้รับประทานและขยายตลาดเพื่อจำหน่าย

            เราปลูกสตรอเบอรี่พันธุ์หวาน พันธุ์พระราชทาน 80 แบบอินทรีย์ไม่ใช้สารเคมี

ทุกชนิด เราเก็บผลผลิตในทุกๆ เช้าและทุกๆเย็นของฤดูกาล นำไปตากลมให้แห้ง คัดแยก

ขนาดเพื่อขายสด และแยกผลที่ไม่สวยออกเพื่อนำไปแปรรูป

            ผลสดที่จะนำมาแปรรูป จะถูกนำมาล้างให้สะอาด ด้วยน้ำสะอาดแล้วทำการตัด

จุกของผล เพื่อเอาก้านและใบออกและนำไปล้างอีกครั้งด้วยน้ำผสมเกลือ จากนั้นนำไป

ผึ่งลมให้แห้งหมาดๆ

            หั่นสตรอเบอรี่ผลที่ใหญ่ ให้ขนาดแต่ละชิ้นใกล้เคียงกัน ใส่ลงในน้ำที่มีส่วนผสม

ด้วยหญ้าหวานและน้ำตาลทรายแดงอินทรีย์ ปิดฝาหมักทิ้งไว้ 1 คืน

           จากที่หมักทิ้งไว้ 1 คืน ช้อนเนื้อสตรอเบอรี่ขึ้นมาให้สะเด็ดน้ำ นำไปตากบนถาด

อลูมิเนียมวางตากแดดในโรงตาก ประมาณ 3 แดด ระหว่างนั้น พลิกทุก 3 ชม. จนแห้ง

ได้ที่

             นำออกจากโรงตาก เพื่ออบฆ่าเชื้ออีกครั้งก่อนทำการบรรจุ