mealfiction-logo

ข้าวหอมเชียงราย กลุ่ม ชาวนาธรรมชาติจังหวัดเชียงราย

กลุ่มชาวนาธรรมชาติจังหวัดเชียงราย เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของชาวนาอาชีพ ที่ตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงการทำนาจากการใช้สารเคมีที่เป็นพิษ มาทำนาแบบปลอดสารพิษเพื่อทำให้ตนเองและผู้บริโภคปลอดภัยจากสารพิษที่จะก่อเกิดโทษแก่ร่างกาย และเป็นการช่วยฟื้นคืนสภาพแวดล้อมให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ดังเช่นแต่ก่อน อีกทั้งยังเตรียมตัวจะพัฒนาไปเป็นเกษตรอินทรีย์ในอนาคต โดยทางกลุ่มมีเป้าหมายร่วมกันว่าจะผลิตข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพดีที่สุดและต้องปลอดภัยจากสารพิษให้แก่ผู้บริโภค เราจะทำข้าวเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างแท้จริง

เราได้รวมตัวกันเพื่อไปศึกษาองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งถ่ายทอดโดยปราชญ์ชาวบ้าน ในการดูแลข้าวและจัดการธาตุอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการของข้าว การป้องกัน-กำจัดโรคและแมลงโดยใช้สมุนไพรพื้นถิ่น เราใช้สูตรการปลูกข้าวแบบพิเศษเฉพาะกลุ่ม จึงส่งผลให้ข้าวเราแตกต่างจากข้าวทั่วไป มีความอร่อย มีรสสัมผัสที่นุ่มนวล มีกลิ่นหอม มีรสชาติที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่มีใครเหมือน

ทางกลุ่มมีการรวมตัวกันทำปุ๋ยอินทรีย์ ฮอร์โมนบำรุงต้นข้าว สมุนไพรที่ใช้ในการป้องกัน-กำจัดโรคและแมลงใช้กันเองในกลุ่มและเกษตรกรทั่วไปที่สนใจ ซึ่งได้นำความรู้มาจาก ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านเกษตรยั่งยืน ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบต่อกันมาและได้รับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าสามารถใช้ได้จริง

 

เราคัดสรรเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพจากทางกรมการข้าว ซึ่งเป็นพันธุ์ที่ปราศจากการปลอมปน เป็นพันธุ์แท้ เพื่อที่ให้ข้าวมีความบริสุทธิ์ของพันธุ์โดยทางกลุ่มปลูกเฉพาะ ข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 เท่านั้นเพราะเป็นพันธุ์ข้าวหอมมะลิที่ได้ผ่านการคัดเลือกว่าเป็นพันธุ์ที่มีคุณภาพดีที่สุดในประเทศ ซึ่งทั่วโลกก็ให้การยอมรับว่าเป็นข้าวที่มีคุณภาพดีที่สุดพันธุ์หนึ่งของโลก แล้วคุณล่ะเคยได้กินลิ้มรสข้าวหอมมะลิของไทยแท้ๆแล้วหรือยัง

เราใช้การเพาะปลูกแบบปราณีตโดยใช้การเพาะปลูก 3 วิธีคือ1.การปักดำ 2.การปลูกข้าวต้นเดียว 3.การทำนาโยน ซึ่งวิธีการต่างๆทำให้ข้าวสามารถแตกกอได้ดี มีแสงแดดส่องได้ทั่วถึงและยังทำให้สภาพแวดล้อมไม่เหมาะต่อการแพร่ระบาดของโรค-แมลงอีกด้วย จึงส่งผลดีต่อต้นข้าวและผลผลิตข้าวที่ได้อย่างมากทีเดียว ทั้งยังช่วยสร้างความสมัครสมานสามัคคีกันในชุมชนที่มาร่วมด้วยช่วยกันและช่วยลดต้นทุนในการเพาะปลูกไปในคราวเดียวกัน

เราติดตามเก็บข้อมูลการเพาะปลูกเพื่อมาช่วยกันวิเคราะห์และแก้ปัญหาร่วมกันโดยมีปราชญ์ชาวบ้าน เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เกษตรจังหวัด หน่วยงานต่างๆภาคการเกษตรช่วยแนะนำ เพิ่มเติมองค์ความรู้

เราเก็บเกี่ยวโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้ทันพอดีกับระยะเวลาที่เหมาะสมที่ต้องเก็บเกี่ยวเพื่อให้ได้ข้าวที่มีกลิ่นหอม มีเมล็ดที่สมบูรณ์ ข้าวของเราจึงมีอัตลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่าง

เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วเรานำข้าวมาทำการลดความชื้นภายใน12ชั่วโมงโดยลดความชื้นด้วยวิธีการเสมือนทำให้แห้งตามธรรมชาติ เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพของข้าวให้มีกลิ่นหอม รักษาความสดใหม่จนถึงมือผู้บริโภค

เมื่อเราทำการลดความชื้นจนได้ความแห้งที่เหมาะสมเรียบร้อยแล้วเราจึงนำข้าวเปลือกมาเก็บไว้โดยใส่ถุงจัมโบ้ รอคำสั่งซื้อแล้วเราจึงทำการสีข้าว จึงทำให้ข้าวที่ได้มีความสดใหม่เสมอ

เราใช้การแปรรูปโดยโรงสีไม้ประดู่ ทรงกวางตุ้งที่อนุรักษ์ไว้ผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่นำมาใช้เพื่อคงคุณภาพของข้าวทุกเมล็ดและที่สำคัญเราใส่ใจเรื่องความสะอาดในทุกขั้นตอนการผลิต เราคัดเลือกเอาเฉพาะเมล็ดข้าวที่มีคุณภาพดีที่สุดที่ผ่านการแปรรูปแล้วเท่านั้น ข้าวที่ได้จึงเป็นที่นิยมอย่างมากทั้งลูกค้าดั้งเดิมและลูกค้าใหม่

เมื่อทำการสีข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วเรานำข้าวสารมายังห้องบรรจุทำการบรรจุใส่ถุงสูญญากาศทันทีเพื่อเป็นการปกป้องข้าวจากมอดและแมลงต่างๆโดยหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีรมมอดและแมลง อีกทั้งยังช่วยให้เก็บรักษาคุณค่าของข้าวให้ยาวนานยิ่งขึ้นอีกด้วย 

เมื่อบรรจุถุงเสร็จเรานำมาติดแบรน์จึงได้ข้าวหอมเชียงรายที่ทั้งสดใหม่ สะอาด ปลอดภัยจากสารพิษ ทุกขั้นตอนการผลิตเราทำแบบปราณีตพิถีพิถันใส่ใจทุกรายละเอียด ด้วยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคนที่ได้กินข้าวของเราต้องมีความสุขและคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไป

เราใช้การขนส่งจากบริษัทเอกชนจึงสามารถส่งตรงถึงหน้าบ้านท่านโดยตรงและรวดเร็วทำให้สะดวกต่อการสั่งซื้อ ถ้าในกรุงเทพฯและปริมลฑลใช้เวลา1-2วัน ต่างจังหวัด3-5วันแล้วแต่จังหวัด

สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มชาวนาธรรมชาติจังหวัดเชียงราย

คุณหน่อย 095-956-4314

ติดตามการเจริญเติบโตของข้าวได้ที่                  

เฟสบุ๊กแฟนเพจ ข้าวธรรมชาติจังหวัดเชียงราย

@khaothammachad