mealfiction-logo +earthsafe-logo
mealfiction-logo
เกษตรกรเจ้าของเรื่องราวและผลผลิตนี้ถูกตรวจสอบคุณค่าและคุณภาพ ภายใต้มาตรฐาน EarthSafe อินทรีย์วิถีไทย ซึ่งการันตีว่า ผลผลิตที่คุณได้รับปลอดภัย ไร้สารเคมี 100% และเกษตรกรเป็นผู้ดำเนินชีวิตในวิถีแบบพอเพียง รู้จักมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย

ชาตะไคร้ปลอดสารเคมี (organic lemongrass tea)

สวนเกษตรอินทรีย์ของเราเคยเป็นบ่อปลาสลิดเก่า เมื่อมีการเปลี่ยนการจัดการจากบ่อปลาสู่สวนแบบท้องร่อง ทำให้ระดับของท้องร่องค่อนข้างเตี้ยกว่าระดับพื้นถนนพอสมควร เนื่องจากปริมาณดินในสวนมีไม่มากนัก หลังปรับพื้นที่เพาะปลูกแล้วทำให้พบว่าบริเวณรอบสวนมีที่ลาดชันค่อนข้างมาก มีพืชหลากหลายชนิดที่สามารถนำมาปลูกเพื่อช่วยยึดดิน ป้องกันการสไลด์ตัวของดิน แต่ที่สวนเลือกที่จะปลูกตะไคร้พันธุ์พื้นถิ่นที่มีกลิ่นหอม รสจัด โดยมีการปลูกเป็นขั้นบันได 2 แถว ซึ่งวิธีการนี้สามารถเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกได้อีก 1 เท่าตัว หากปลูกที่คันดินด้านบนเพียงแถวเดียว

โดยนอกจากการปลูกที่คันสวนแล้ว ในท้องร่องที่มีการปลูกกล้วยน้ำว้า เราสามารถนำตะไคร้ไปปลูกช่วยยึดดินท้องร่องได้เช่นเดียวกัน 

การเก็บเกี่ยวจะเก็บเมื่อตะไคร้ได้ขนาด ด้วยการโน้มต้นไปทางเดียวกันและตัดทั้งกอให้เท่าระดับดิน การตัดวิธีนี้ทำให้เมื่อตะไคร้ได้น้ำก็จะสามารถงอกต้นอ่อนขึ้นมาได้อีกครั้ง ไม่ต้องเสียเวลาปลูกใหม่บ่อย ๆ                   

หลังเก็บเกี่ยวตะไคร้แล้วก็ตัดแต่งต้นให้ได้ขนาด เพราะที่สวนขายทั้งตะไคร้สดมัดละ 1 กิโลกรัมให้กับโรงงานผลิตน้ำสมุนไพร และอีกส่วนหนึ่งนำมาเก็บแปรรูปเป็นตะไคร้แห้งบรรจุซอง

ในส่วนของการแปรรูป เมื่อได้วัตถุดิบคุณภาพปลอดสารเคมี 100% มาแล้ว เราก็มาล้างทำความสะอาด ลอกเปลือกชั้นนอกออก ก่อนจะเข้ากระบวนการซอยตะไคร้แบบละเอียดหนาประมาณ 3 มิลลิเมตร

ในการบวนการตากแห้ง จะไม่มีการคั่วแห้งให้เสียคุณค่าทางสารอาหารและวิตามิน แต่จะปล่อยให้แห้งเองตามธรรมชาติในโรงเรือนระบบปิด ที่ได้รับความร้อนเพื่ออบเพียงอย่างเดียว โดยไม่มีลมและฝุ่นเล็ดลอดเข้ามาทำให้ตะไคร้ปนเปื้อนแต่อย่างใด

ชาตะไคร้ของเราจะบรรจุในถุงชาพร้อมชง เพียงลูกค้าต้มน้ำเดือดและแช่ถุงชาในน้ำเดือด 2 นาทีก็จะได้ดื่มชาตะไคร้แท้ 100% ไม่มีการผสมใบเตยหรือสิ่งปลอมปนอื่น ๆ

ประโยชน์ของชาตะไคร้คือ ช่วยกระบวนการย่อยอาหารให้ดีขึ้น และหากดื่มอย่างต่อเนื่องสามารถรักษาข้อเข่า หรือบรรเทาอาการปวดข้อจากโรคเก๊าท์ได้เป็นอย่างดี

ชาตะไคร้ 1 ถุง บรรจุถุงชา 8 ชิ้น ในราคาถุงละ 80 บาท