mealfiction-logo

เมล่อนคุณภาพต้อง อาร์มฟาร์มเมล่อนลำพูน

เมล่อนที่ท่านกำลังเลีอกอยู่นั้นเป็นเมล่อนที่ทำการผลิตที่ อาร์มฟาร์ม เมล่อน ลำพูน ปลูกในโรงเรื่อนแบบซับสเตรท(แบบไร้ดิน) และปลอดจากสารเคมีในการผลิต

มาทำความรู้จัก สายพันธุ์เมล่อน ที่ท่านกัลังเลือกอยู่นะครับ

เมล่อนญี่ปุ่น "คาเนมิทซึ" ka-ne-mi-tsu

ปลูกที่ความสูงจากระดับน้ำทะเล 1000 เมตร บนยอดดอยอินทนนท์ อารักขาเมล่อนด้วยระบบชีวภาพ เช่น เชื้อจุลินทรีย์ Bacillus Thuringiensis,Beauveria bassiana ควบคุมศัตรูพืชใช้เชื้อไตรโคเดอร์มา ในการควบคุมเชื้อราร้าย ปลูกทั้งระบบเปิดและระบบโรงเรือน

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ อากาศและอุณหภูมิที่เหมาะสมทำให้เมล่อนมีความโดดเด่นของสายพันธุ์ ทั้งเนื้อสัมผัส และกลิ่นหอม ของวนิลา มะพร้าว แอปเปิ้ลเขียว องุ่นเขียว มีเปลือกที่บางเนื้อหนา เมล็ดน้อย

พัฒนาสายพันธุ์ให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมเมืองไทย โดยนักพัฒนาสายพันธุ์คนไทย

มาเรียนรู้และเทคนิกการปลูกเมล่อนกันนะครับ

ขั้นตอนการเพาะเมล็ด แช่น้ำอุ่น 5-6 ชม ห่อด้วยผ้าแล้วบ่มในกระติกน้ำแล้วนำไปวางกลางแดด 1-2 วัน เมื่อเมล็ดงอกก็นำไปเพาะในถาดหลุมพร้อมมีเดียอายุหลังจากย้ายเพาะในถาดหลุมประมาณ 7-15 วันตามสถาพอากาศของฤดูการนั้น

   การเตรียมวัสดุปลูกแบบ “ซับสเตรท คัลเจอร” (Substrate culture) หมายถึงการปลูกพืชโดยไมใชดินมีการใหน้ำาและธาตุอาหารแกวัสดุปลูกผ่านไปยังรากพืช

   การติดตั้งโรงเรือนเมล่อนต้องขวางตะวันออกและตะวันตก เพื่อให้เมล่อนได้แสงอย่างสม่ำเสมอระยะห่างที่ 50 cm ระบบน้ำเป็นระบบน้ำหยดทั้งหมด

   การดูแลเมล่อนต้องเอาใจใส่เป็นอย่างดีทั้งสังเกตุการเจริญเติบโตของเมล่อนทุกๆวันสังเกตุการให้น้ำให้ธาตุอาหารแต่ละวันแนะนำให้จดบันทึกการให้น้ำและธาตุอาหารทุกวัน


เมื่อเกษรตัวเมียได้รับการผสมแล้วก็จะเจริญเติบโตเป็นผล

     หลักการผสมเกษร เราต้องคิดผลที่ดีที่สุดเพียงผลเดียวต่อ 1 ต้น เป็นขั้นตอนที่ต้องเลือกให้ดี  เมื่อลูกโตเราก็ต้องให้เชือกแขวนตรงก้านเมล่อนเพื่อช่วยรับน้ำหนัก

ช่วงสุดท้ายก่อนตัดสังเกตุรอยแยกที่ก้านเมล่อนและตรงก้นเมล่อน และลดการให้น้ำเพื่อให้เมล่อนมีรสหวานและที่สำคัญเมล่อนที่แก่จัดจะมีกลิ่นหอม

หมายเหตุ อายุ หลังผสมเกษร 45 +-5วันตามฤดูการหรือตามสภาพแวดล้อม


เมื่อเก็บผลผลิตก็ออกสู่ตลาดต่อไป

โดยราคาผลผลิตหน้าสวน อยู่ที่ 100บาทต่อกิโลกรัม

ขอขอบคุณท่านที่ติดตาม ผลผลิตของ อาร์มฟาร์ม เมล่อน ลำพูน
หวังว่าท่านคงจะติดใจตวามอร่อยเมล่อนของเรา และจะมาอุดหนุนสินค้าของเรา