mealfiction-logo +earthsafe-logo
mealfiction-logo
เกษตรกรเจ้าของเรื่องราวและผลผลิตนี้ถูกตรวจสอบคุณค่าและคุณภาพ ภายใต้มาตรฐาน EarthSafe อินทรีย์วิถีไทย ซึ่งการันตีว่า ผลผลิตที่คุณได้รับปลอดภัย ไร้สารเคมี 100% และเกษตรกรเป็นผู้ดำเนินชีวิตในวิถีแบบพอเพียง รู้จักมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย

เมล่อนญี่ปุ่น "คาเนมิทซึ"

เมล่อนญี่ปุ่น "คาเนมิทซึ" ka-ne-mi-tsu

     ปลูกที่ความสูงจากระดับน้ำทะเล 1000 เมตร บนยอดดอยอินทนนท์ อารักขาเมล่อนด้วยระบบชีวภาพ เช่น เชื้อจุลินทรีย์ Bacillus Thuringiensis,Beauveria bassiana ควบคุมศัตรูพืชใช้เชื้อไตรโคเดอร์มา ในการควบคุมเชื้อราร้าย ปลูกทั้งระบบเปิดและระบบโรงเรือน

     สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ อากาศและอุณหภูมิที่เหมาะสมทำให้เมล่อนมีความโดดเด่นของสายพันธุ์ ทั้งเนื้อสัมผัส และกลิ่นหอม ของวนิลา มะพร้าว แอปเปิ้ลเขียว องุ่นเขียว มีเปลือกที่บางเนื้อหนา เมล็ดน้อย

     พัฒนาสายพันธุ์ให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมเมืองไทย โดยนักพัฒนาสายพันธุ์คนไทย และที่สำคัญ ทาง 35farm chiangmai thailand เป็นเจ้าของสายพันธุ์แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

35Farm chiangmai Thailand การนำเทคโนโลยี Laser food มาให้กับเมล่อน แทนสติกเกอร์กระดาษ โดยใช้แสงธรรมชาติในการผลิตเลเซอร์ที่ผิวชั้นนอกของผลเมล่อนโดยเลเซอร์ที่สลักลงไปนั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่ออายุการเก็บและคุณภาพของเมล่อน

จากเมล็ดพันธุ์ F1 คาเนมิทซึ พ่อแม่เป็นญี่ปุ่นแท้แต่มาเกิดที่ประเทศไทยโดยนักพัฒนาสายพันธุ์คนไทย ขั้นตอนการเพาะเมล็ด แช่น้ำอุ่น 5-6 ชม ห่อด้วยผ้าแล้วบ่มในกระติกน้ำแล้วนำไปวางกลางแดด 1-2 วัน เมื่อเมล็ดงอกก็นำไปเพาะในถาดหลุมพร้อมมีเดียอายุหลังจากย้ายเพาะในถาดหลุมประมาณ 7-15 วันตามสถาพอากาศของฤดูการนั้น 

หมายเหตุ...... อัตราการงอกมากกว่า85%คาเนมิทซึ แช่น้ำอุ่น 5 ชม & มาโมริ แช่น้ำอุ่น 8-10ชม อัตราการงอกมากกว่า 85%

การเตรียมวัสดุปลูกแบบ “ซับสเตรท คัลเจอร” (Substrate culture) หมายถึงการปลูกพืชโดยไมใชดินมีการใหน้ำาและธาตุอาหารแกวัสดุปลูกผ่านไปยังรากพืช 

การติดตั้งโรงเรือนเมล่อนต้องขวางตะวันออกและตะวันตก เพื่อให้เมล่อนได้แสงอย่างสม่ำเสมอระยะห่างที่ 50 cm ระบบน้ำเป็นระบบน้ำหยดทั้งหมด

การดูแลเมล่อนต้องเอาใจใส่เป็นอย่างดีทั้งสังเกตุการเจริญเติบโตของเมล่อนทุกๆวันสังเกตุการให้น้ำให้ธาตุอาหารแต่ละวันแนะนำให้จดบันทึกการให้น้ำและธาตุอาหารทุกวัน

เมื่อเมล่อนออกดอกเกษรตัวผู้ตัวเมีย ในระบบโรงเรือนเราต้องช่วยในการผสมเกษร 

เมื่อเกษรตัวเมียได้รับการผสมแล้วก็จะเจริญเติบโตเป็นผล

หลักการผสมเกษร เราต้องคิดผลที่ดีที่สุดเพียงผลเดียวต่อ 1 ต้น เป็นขั้นตอนที่ต้องเลือกให้ดี

เมื่อลูกโตเราก็ต้องให้เชือกแขวนตรงก้านเมล่อนเพื่อช่วยรับน้ำหนัก

ช่วงที่รอคอยเลี้ยงต้นให้สมบูรณ์เป็นช่วงที่สำคัญทั้งขนาดผลและน้ำหนัก

ช่วงสุดท้ายก่อนตัดสังเกตุรอยแยกที่ก้านเมล่อนและตรงก้นเมล่อน และลดการให้น้ำเพื่อให้เมล่อนมีรสหวานและที่สำคัญเมล่อนที่แก่จัดจะมีกลิ่นหอม

หมายเหตุ อายุ หลังผสมเกษร 45 +-5วันตามฤดูการหรือตามสภาพแวดล้อม

สิ่งที่สำคัญสุดท้ายคือการตลาดที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค สนใจอุดหนุนสามารถซื้อได้ที่ใน ห้าง Tops Supermarket หรือสั่งซื้อตรงจากฟาร์มทาง id line 35farm