mealfiction-logo

ข้าวเหนียวเขี้ยวงู 8974 เชียงราย พันธุ์แท้ดั้งเดิม

ข้าวเหนียวเขี้ยวงู  8974  เป็นพันธุ์พื้นเมืองของจังหวัดเชียงรายที่ถูกขนานนามว่าเป็นราชาของข้าวเหนียวทั้งปวง จนกลายเป็นตำนานเล่าขานสืบต่อกันมารุ่นสู่รุ่น ทางศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดเชียงราย กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว จึงได้นำพันธุกรรมข้าวเหนียวเขี้ยวงูพื้นเมืองที่รวบรวมและเก็บรักษาไว้ที่ศูนย์ปฎิบัติการและเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวแห่งชาติ(Gene bank)จำนวน28 เชื้อพันธุ์ มาศึกษาและคัดเลือกพันธุ์โดย นาย พายัพภูเบศวร์ มากกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ จนได้สายพันธุ์ที่มีลักษณะดีและเหมาะสมที่สุดคือ สายพันธุ์ 8974

การเพาะปลูกทางกลุ่มชาวนาธรรมชาติจ.เชียงรายได้เลือกวิธีการเพาะปลูกข้าวเหนียวเขี้ยวงู 8974 โดยใช้3วิธีคือ การปลูกข้าวต้นเดียว(ตีตารางปลูก) การปักดำแบบปราณีต นาโยน ซึ่งทั้ง3วิธีจะทำให้ข้าวที่ปลูกแตกกอได้ดี สภาพแวดล้อมของต้นข้าวดีแสงแดดส่องได้ทั่วถึง การถ่ายเทอากาศดีจึงสามารถป้องกันโรคและแมลงไปได้ในตัว จึงส่งผลให้ข้าวได้ผลผลิตที่ดี

ทางกลุ่มได้รวมตัวกันเพื่อทำปุ๋ยอินทรีย์ ฮอร์โมน สมุนไพรในการป้องกัน-กำจัดโรคและแมลงใช้กันเองโดยได้นำความรู้มาจาก ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านเกษตรยั่งยืน ต.ศรีเมืองชุม เชียงราย ซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวนาที่สืบต่อกันมารุ่นสู่รุ่นและได้รับการวิจัยตรวจสอบทางวิทยาศาตร์แล้วว่าสามารถใช้ได้ผลจริง จึงได้นำมาใช้เพื่อการผลิตที่ปลอดสารพิษได้เป็นผลดีทั้งสุขภาพคนทำและสุขภาพคนกิน ซ้ำยังสามารถช่วยพลิกฟื้นดินให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ดังเดิม สภาพแวดล้อมไม่ปนเปื้อนสารพิษอีกด้วย

เมื่อช่วงเวลาการเพาะปลูกทางกลุ่มจะมีการตรวจสอบแปลงนาอยู่เสมอพร้อมทั้งให้คำแนะนำจากปราชญ์ชาวบ้านที่มีประสบการณ์ในการทำนามาอย่างโชกโชน ทั้งในเรื่องการป้องกันโรค-แมลง การจัดการธาตุอาหารให้แก่ต้นข้าว ทำอย่างไรข้าวถึงจะมีกลิ่นหอม รสชาติอร่อย ทำให้ข้าวมีคุณภาพดีมากที่สุด จึงเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมาก

การเก็บเกี่ยวทางกลุ่มได้ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยจัดการเก็บเกี่ยวเพื่อให้พอดีกับระยะเวลาที่ดีที่สุด เหมาะสมที่สุด ข้าวมีความสมบูรณ์ที่สุด ข้าวของทางกลุ่มชาวนาธรรมชาติจังหวัดเชียงรายจึงมีความอร่อยหอม นุ่มที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่มีใครเหมือน

เมื่อทำการเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วทางกลุ่มจะนำข้าวมาลดความชื้นด้วยวิธีเสมือนวิธีทางธรรมชาติ เพื่อให้ข้าวยังคงมีกลิ่นหอม รสชาติไม่เปลี่ยนแปลง 

เมื่อผ่านกระบวนการลดความชื้นเรียบร้อยแล้วจึงนำมาใส่ถุงจัมโบ้เพื่อเก็บรักษาไว้รอคำสั่งซื้อจึงทำการสีแปรรูปข้าวต่อไป

เมื่อทำการสีแปรรูปข้าวทางกลุ่มมีเครื่องสีข้าวที่ได้มาตรฐานการผลิตโดยเป็นโรงสีทรงกวางตุ้ง ที่อนุรักษ์ไว้ผสมผสานกันเทคโนโลยีสมัยใหม่พร้องทั้งให้ความใส่ใจเกี่ยวกับความสะอาด ข้าวจึงได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั้งอดีตและปัจจุบัน

เมื่อทำการสีเสร็จแล้วทางกลุ่มจะนำมาแพ๊คบรรจุแบบสูญญากาศ เพื่อป้องกันมอดและแมลง โดยไม่ใช้สารเคมี ข้าวของทางกลุ่มเราจึงมั่นใจได้ว่าทุกกระบวนการทุกขั้นตอนการผลิตปราศจากสารเคมีที่เป็นพิษแน่นอน ข้าวทุกถุงที่ส่งออกไปลูกค้าต้องได้รับความสุขและคุ้มค่ากับเงินที่จ่าย

เมื่อซีลเสร็จก็แพ๊คบรรจุกล่องมี2ขนาด กล่องละ10กิโลกรัมกับ กล่องละ 20 กิโลกรัม เพื่อเตรียมส่งให้ผู้บริโภคต่อไป ทางกลุ่มได้ใช้บริษัทขนส่งที่สามารถนำสินค้าไปส่งถึงหน้าบ้านท่านได้เลย จึงสามารถตอบโจทย์เรื่องการขนส่งเป็นอย่างดี และลูกค้าสะดวกต่อการสั่งสินค้า ถ้าในกรุงเทพฯและปริมณฑล ใช้เวลาประมาณ 2วัน ต่างจังหวัด3-5วัน ของจะไปถึงหน้าบ้านท่านเลย

ข้าวเหนียวเขี้ยวงู 8974 พันธุ์นี้ถือได้ว่าเป็นสุดยอดราชาข้าวเหนียวมูนจนเป็นที่เล่าลือถึงความอร่อยจนกลายเป็นระดับตำนาน ว่าถ้ามาเชียงรายต้องหากินหาชิมข้าวเหนียวเขี้ยวงูให้ได้ และควรที่จะซื้อกลับไปเป็นของฝากอีกด้วย

ทางกลุ่มได้ส่งผลผลิตข้าวเหนียวเขี้ยวงู8974เข้าประกวดที่ศูนย์วิจัยข้าวเชียงรายในวันงานข้าวเหนียวเขี้ยวงูคืนนา โดยข้าวเหนียวเขี้ยวงู8974ของทางกลุ่มชาวนาธรรมชาติได้รับรางวัลชนะเลิศ โดยท่านอธิบดีกรมการข้าวมอบโล่เกียรติบัตรชนะเลิศไว้ให้แก่ทางกลุ่มชาวนาธรรมชาติ จังหวัดเชียงราย

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มชาวนาธรรมชาติจังหวัดเชียงราย

คุณหน่อย 095-956-4314


ติดตามพวกเราได้ที่

แฟนเพจ ข้าวธรรมชาติจังหวัดเชียงราย

@khaothammachad